Projekt "Kontrola plodnosti tla u Međimurskoj županiji" provodi se od 2014. godine i svake godine je uključen sve veći broj općina i gradova. Općina Orehovica sudjelovala je u projektu u 2016. godini te je prikupljeno i obrađeno 90 uzoraka tla na ukupno 89 parcela. U projektu su sudjelovala 23 korisnika odnosno poljoprivredna proizvođača. Detaljniji pregled izvršenja projekta nalazi se u Izvješću projekta kontrole plodnosti tla Međimurske županije u 2016. za Općinu Orehovica, koji se nalazi u prilogu.

S obzirom da je Općina Orehovica zadovoljna rezultatima projekta, potvrdila je sudjelovanje i za tekuću godinu te je osigurala sredstva u Proračunu za sufinanciranje 150 uzoraka.

Cilj projekta je smanjenje troškova gnojidbe, povećanje prinosa, zaštita okoliša te dobivanje slike općeg stanja zemljišta na području jedinice lokalne samouprave. Aktivnosti projekta su: uzimanje uzoraka tla s poljoprivrednih površina radi kemijsko-fizikalnih parametara tla, izrada gnojidbene preporuka za poljoprivrednike, te izrada baza podataka, pedoloških karti i općih smjernica i zaključaka navedenih u Izvješću o rezultatima projekta. Nakon izvršenih analiza i dobivenih podataka, osim gnojidbene preporuke izrađuje se baza podataka i izvješće, dokumenti koji mogu poslužiti kao osnova za izradu projekata iz poljoprivrede, zaštite okoliša i sl., financiranih iz državnih i EU fondova.

Uzorci tla se obrađuju u laboratoriju Agrokontrole d.o.o., specijaliziranome za analizu tla i biljnog materijala, najvećem i najmodernijem na području Republike Hrvatske. Navedeni laboratorij surađuje sa fakultetima i ostalim znanstvenim institucijama kako bi bili u toku sa najnovijim saznanjima iz područja tloznanstva.

Cijena pojedinačnog uzorka s gnojidbenom preporukom iznosi 350 kn s PDV-om od čega 140,00 kn (40%) podmiruje Općina Orehovica, 140,00 kn (40%) Međimurska županija, dok 70,00 kn (20%) podmiruje sam poljoprivredni proizvođač. U tu cijenu je uključena i izrada baze podataka te uzimanje uzoraka na terenu. Jedan uzorak je dovoljan za parcelu do 5 ha. Maksimalno će se uzimati 4 uzorka po poljoprivrednom proizvođaču. Ovaj projekt donosi višestruke koristi poljoprivrednim proizvođačima te Općini Orehovica u cjelini.

Ukoliko na strani Vašeg OPG-a postoji interes za uključivanje u provedbu ovog projekta molimo da preuzmete prijavnicu u Općini Orehovica, Čakovečka 9, Orehovica ili na www.orehovica.hr, te je najkasnije do 15.5.2017. godine dostavite na naslov Općine Orehovica, osobno, putem pošte ili skenirano e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Uredovno vrijeme

Ponedjeljak - petak
   08:00 - 13:00 sati
 
Vikendom i praznicima
   Općinski ured ne radi

Općinski imenik

Općina Orehovica
Tel.: 040/635-275
Fax.: 040/636-039
OIB: 99677841113
Adresa: Čakovečka 9
E-mail adresa:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Općinski načelnik
040/636-040

Osnovna Škola Orehovica
040/635-020

Područna Škola Podbrest
040/620-205

Ambulanta - Dom zdravlja
040/635-130

Stomatološka ordinacija
099/2873-355

Poštanski ured Orehovica
040/635-504

Projekt FINOTEKA

finoteka

Pjesma Revica