Na temelju članka 5. u svezi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) – dalje: Zakon, općinski načelnik Općine Orehovica raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orehovica

Temeljem Plana prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Orehovica za 2017. godinu ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 14/16) raspisuje se natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Orehovica za sljedeće radno mjesto:

REFERENT ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE TE POSLOVE VIJEĆA – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

OPĆI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:

  1. punoljetnost
  2. hrvatsko državljanstvo
  3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:

  1. srednja stručna sprema: upravni referent ili maturant gimnazije
  2. najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  3. poznavanje rada na računalu
  4. položen državni stručni ispit
  5. nositelj certifikata iz područja javne nabave.

Više informacija u prilogu.

Uredovno vrijeme

Ponedjeljak - petak
   08:00 - 13:00 sati
 
Vikendom i praznicima
   Općinski ured ne radi

Općinski imenik

Općina Orehovica
Tel.: 040/635-275
Fax.: 040/636-039
OIB: 99677841113
Adresa: Čakovečka 9
E-mail adresa:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Općinski načelnik
040/636-040

Osnovna Škola Orehovica
040/635-020

Područna Škola Podbrest
040/620-205

Ambulanta - Dom zdravlja
040/635-130

Stomatološka ordinacija
099/2873-355

Poštanski ured Orehovica
040/635-504

Projekt FINOTEKA

finoteka

Pjesma Revica