Ovom Odlukom se propisuje pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (dalje u tekstu: javna usluga) te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog ) otpada (dalje u tekstu: povezana usluga s javnom uslugom).

Ova Odluka sadrži:

 • kriterij obračuna količine otpada,
 • standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za skupljanje otpada,
 • namjanju učestalost odvoza otpada prema područjima,
 • obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,
 • davatelja javne usluge i područje pružanja javne usluge,
 • obveze davatelja usluge i obveze korisnika usluge,
 • odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom,
 • odredbe o provedbi ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.),
 • odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana i korisnika na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,
 • odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge,
 • odredbe o prihvatljivom dokazu izršenja javne usluge za pojedinog korisnika javne usluge,
 • odredbe o cijeni javne usluge i o cijeni obvezne minimalne javne usluge,
 • način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,
 • način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,
 • odredbe o ugovornoj kazni,
 • kriterij za određivanje korisnika usluge u čije ime Općina Orehovica preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu usluga.

Prilog ove Odluke su Opći uvjeti ugovora s korisnicima (Dodatak I.) i Popis reciklažnih dvorišta i naselja na području na kojima je uspostavljeno reciklažno dvorište sa popisom naselja u kojima je uspostavljeno prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta te popis lokacija sa spremnicima za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila na javnoj površini (Dodatak II.).

Tekst ostatka odluke nalazi se u prilogu.

Uredovno vrijeme

Ponedjeljak - petak
   08:00 - 13:00 sati
 
Vikendom i praznicima
   Općinski ured ne radi

Općinski imenik

Općina Orehovica
Tel.: 040/635-275
Fax.: 040/636-039
OIB: 99677841113
Adresa: Čakovečka 9
E-mail adresa:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Općinski načelnik
040/636-040

Osnovna Škola Orehovica
040/635-020

Područna Škola Podbrest
040/620-205

Ambulanta - Dom zdravlja
040/635-130

Stomatološka ordinacija
099/2873-355

Poštanski ured Orehovica
040/635-504

Projekt FINOTEKA

finoteka

Pjesma Revica