Ova web stranica koristi tehnologiju kolačića (eng. Cookies) da bi ispravno prikazivala sadržaj.
Korištenjem stranice slažete se sa korištenjem tehnologije kolačića.

Na temelju članka 7. stavak 1. točka b. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru ("NN RH", br. 35/08), članka 34. Statuta Općine Orehovica ("Službeni glasnik Medimurske županije" broj 11/09 i 10/10), Općinski načelnik Općine Orehovica daje

IZJAVU O VIZIJI, MISIJI I CILJEVIMA OPĆINE OREHOVICA

1. VIZIJA

Općina Orehovica i njezina izvršna tijela usmjeriti ce sve svoje resurse i znanja ka pružanju kvalitetnih i svima dostupnih javnih usluga uživajući povjerenje građana, gospodarskih subjekata, subjekata u društvenim djelatnostima, poslovnih partnera, udruga građana i posjetitelja Općine Orehovica. Isto tako sve svoje resurse i znanja upotrijebi ćemo na očuvanje izvornih vrijednosti našega kraja, ekološki prihvatljivog okoliša i svrsishodnog korištenja prirodnih vrijednosti, na pravilno i stručno planiranje aktivnosti i zahvata u prostoru, da postanemo jedna od vodećih uprava u smislu upravljanja javnim dobrima, imovinom Općine Orehovica, komunalnom i prometnom infrastrukturom u vlasništvu Općine Orehovica, te da svojim građanima osiguramo najbolje moguće uvjete za razvoj gospodarskih aktivnosti. Naša nastojanja moraju biti usmjerena prema stvaranju povoljnih uvjeta za obrazovanje mladih, prema poticanju kulturnih, sportsko – rekreativnih i drugih društveno prihvatljivih aktivnosti.

2. MISIJA

Općinska uprava Općine Orehovica, obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga, na zakonit, učinkovit, ekonomičan i transparentan način unapreduje kvalitetu života i rada svim svojim građanima pružanjem kvalitetne usluge, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija, te nadasve ljubaznim i efikasnim radom administracije. Obavljanjem poslova od lokalnog znacaja iz podrucja prostornog i urbanističkog planiranja, komunalnih djelatnosti, socijalne skrbi, brige o djeci, obrazovanja, kulture, sporta I rekreacije, protupožarne zaštite, civilne zaštite, zaštite okoliša, poticanjem gospodarskog razvoja, a svojom organizacijom rada i stalnim poboljšanjem kvalitete, poštujuci poslovna, profesionalna i eticka pravila omogucuje ostvarivanje potreba svim svojim gradanima, kako bi u naseljima Općine Orehovica bilo poželjno i ugodno živjeti.

3. CILJEVI

 • osiguravanje prostorno-planskih pretpostavki za razvoj,
 • povećanje standarda stanovnika i kvalitete života,
 • poboljšanje raspolaganja, upravljanja i korištenja imovine u vlasništvu Općine Orehovica,
 • poboljšanje uvjeta za efikasnu protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • izgradnja nove i održavanje postojeće komunalne infrastrukture,
 • podizanje razine kvalitete usluga građanima povećanjem ažurnosti i učinkovitosti u svim segmentima poslovanja,
 • otvaranje i približavanje Općine Orehovica građanima osiguranjem prava pristupa relevantnim informacijama i podacima,
 • postizanje optimalne ažurnosti, potpunosti i točnosti podataka u evidencijama Općine Orehovica,
 • dugoročna stabilnost prihoda Općine Orehovica,
 • unapređenje ukupnog poslovanja kroz implementaciju suvremenih informatičkih rješenja i redizajniranje poslovnih procesa,
 • upravljanje i razvoj ljudskih potencijala kroz kontinuiranu edukaciju i osobni razvoj svih zaposlenika (službenici, namještenici i dužnosnici),
 • osiguranje pravilnog, svrhovitog, ucinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim sredstvima,
 • razvoj ekoloških aktivnosti te racionalno korištenje svih prirodnih resursa uz očuvanje prirodne, kulturne i tradicijske baštine,
 • povećanje socijalne sigurnosti mještana,
 • briga o djeci predškolskog i školskog uzrasta, te briga o osobama starije životne dobi,
 • druge aktivnosti koje proizlaze iz zakona, a u nadležnosti su Općine Orehovica.

Uredovno vrijeme

Ponedjeljak
   07:00 - 15:00 h
Utorak
   07:00 - 15:00 h
Srijeda
   07:00 - 16:00 h
Četvrtak
   07:00 - 15:00 h
Petak
   07:00 - 14:00 h
Vikendom i praznicima
   Općinski ured ne radi

Općinski imenik

Općina Orehovica
Tel.: 040/635-275
Fax.: 040/636-039
OIB: 99677841113
Adresa: Čakovečka 9
E-mail adresa:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Općinski načelnik
040/636-040

Osnovna Škola Orehovica
040/635-020

Područna Škola Podbrest
040/620-205

Ambulanta - Dom zdravlja
040/635-130

Stomatološka ordinacija
099/2873-355

Poštanski ured Orehovica
040/635-504

Projekt FINOTEKA

finoteka

Pjesma Revica