Ova web stranica koristi tehnologiju kolačića (eng. Cookies) da bi ispravno prikazivala sadržaj.
Korištenjem stranice slažete se sa korištenjem tehnologije kolačića.

Obavijesti za udruge

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE OREHOVICA ZA DOSTAVU PRIJAVA
ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA ZA 2019. GODINU

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Orehovica iz područja društvenih djelatnosti za financiranje iz Proračuna Općine Orehovica za 2019. godinu, sukladno Odluci o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Orehovica od 01.12.2016. godine

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 100.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

 1. predškolski odgoj,
 2. obrazovanje,
 3. kultura,
 4. tehnička kultura,
 5. socijalna skrb i zdravstvena zaštita, zaštita životinja
 6. sport,
 7. ostalo

Više informacija nalazi se u dokumentima u privitku.

Sukladno javnom pozivu korisnicima proračuna Općine Orehovica za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima za 2018. godinu, te potpisanom ugovoru o sufinanciranju, svi korisnici proračuna koji su koristili financijska sredstva Općine Orehovica u 2018. godini dužni su dostaviti Izvješće o utrošenim sredstvima najkasnije do 30. siječnja 2019. godine na propisanim obrascima. Navedena obveza proizlazi i  iz članka 6. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14). Stoga vas molimo da se pridržavate navedenog naputka i u roku dostavite traženo izvješće.

Svim udrugama koje su dostavile navedena izvješća zahvaljujemo na pravovremenoj dostavi istih.

Na temelju provedenog javnog poziva za financiranje projekata i programa u 2018. godini, u ponedjeljak 12.03.2018. godine održano je potpisivanje Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva za programe i projekte od interesa za Općinu Orehovica u 2018. godini.

Zbog odsutnosti općinskog načelnika, predstavnike udruga pozdravio je predsjednik Općinskog vijeća Općine Orehovica, Marko Hunjadi. Potpisivanju istih pristupile su sljedeće udruge:

 • NK BUDUĆNOST Podbrest
 • SPORT ZA SVE
 • NK CROATIA Orehovica
 • MEĐIMURSKI POTROŠAČ
 • UDRUGA ŽENA „BREST“ Podbrest
 • OREHOVICA WIRELESS
 • UDRUGA UMIROVLJENIKA
 • UDRUGA SLIJEPIH

Udruge su prema ugovoru o izravnoj dodjeli sredstava za projekte obvezne predati opisni i financijski izvještaj projekta mjesec dana nakon provedene aktivnosti, a najkasnije do 30.01.2019. godine.

Imenuje se povjerenstvo koje pregledava, ocjenjuje i predlaže programe i projekte za sufinanciranje iz proračuna Općine Orehovica, a na osnovu raspisanog Javnog poziva korisnicima proračuna Općine Orehovica za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima, u sljedećem sastavu:

 1. Branko Sušec
 2. Nikola Bukal
 3. Erika Baranašić

Više informacija u prilogu.

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE OREHOVICA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA ZA 2018. GODINU

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Orehovica iz područja društvenih djelatnosti za financiranje iz Proračuna Općine Orehovica za 2018. godinu, sukladno Odluci o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Orehovica od 01.12.2016. godine

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 70.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 14.000,00 kuna.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

 1. predškolski odgoj,
 2. obrazovanje,
 3. kultura,
 4. tehnička kultura,
 5. socijalna skrb i zdravstvena zaštita,
 6. sport,
 7. ostalo

Više informacija u dokumentima u prilogu.

Uredovno vrijeme

Ponedjeljak
   07:00 - 15:00 h
Utorak
   07:00 - 15:00 h
Srijeda
   07:00 - 16:00 h
Četvrtak
   07:00 - 15:00 h
Petak
   07:00 - 14:00 h
Vikendom i praznicima
   Općinski ured ne radi

Općinski imenik

Općina Orehovica
Tel.: 040/635-275
Fax.: 040/636-039
OIB: 99677841113
Adresa: Čakovečka 9
E-mail adresa:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Općinski načelnik
040/636-040

Osnovna Škola Orehovica
040/635-020

Područna Škola Podbrest
040/620-205

Ambulanta - Dom zdravlja
040/635-130

Stomatološka ordinacija
099/2873-355

Poštanski ured Orehovica
040/635-504

Projekt FINOTEKA

finoteka

Pjesma Revica