Obavijesti za udruge

Imenuje se povjerenstvo koje pregledava, ocjenjuje i predlaže programe i projekte za sufinanciranje iz proračuna Općine Orehovica, a na osnovu raspisanog Javnog poziva korisnicima proračuna Općine Orehovica za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima, u sljedećem sastavu:

 1. Branko Sušec
 2. Nikola Bukal
 3. Erika Baranašić

Više informacija u prilogu.

Sukladno javnom pozivu korisnicima proračuna Općine Orehovica za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima za 2017. godinu, te potpisanom ugovoru o sufinanciranju, svi korisnici proračuna koji su koristili financijska sredstva Općine Orehovica u 2017. godini dužni su dostaviti Izvješće o utrošenim sredstvima najkasnije do 30. Siječnja 2018. godine na propisanim obrascima. Navedena obveza proizlazi i  iz članka 6. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14). Stoga vas molimo da se pridržavate navedenog naputka i u roku dostavite traženo izvješće.

Svim udrugama koje su dostavile navedena izvješća zahvaljujemo na pravovremenoj dostavi istih.

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE OREHOVICA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA ZA 2018. GODINU

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Orehovica iz područja društvenih djelatnosti za financiranje iz Proračuna Općine Orehovica za 2018. godinu, sukladno Odluci o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Orehovica od 01.12.2016. godine

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 70.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 14.000,00 kuna.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

 1. predškolski odgoj,
 2. obrazovanje,
 3. kultura,
 4. tehnička kultura,
 5. socijalna skrb i zdravstvena zaštita,
 6. sport,
 7. ostalo

Više informacija u dokumentima u prilogu.

Na temelju članka 4. Pravilnika o dodjeli prostora u vlasništvu Općine Orehovica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 14/16), te Odluke načelnika o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu prostora na korištenje udrugama, Općina Orehovica raspisuje javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine na korištenje udrugama koje provode programe i projekte od interesa za Općinu Orehovica.

Rok za podnošenje prijava je do 28.02.2017. godine.

Dokumenti natječaja nalaze se u prilogu.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Orehovica iz područja društvenih djelatnosti za financiranje iz Proračuna Općine Orehovica za 2017. godinu, sukladno Odluci o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Orehovica od 01.12.2016. godine.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 49.685,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 12.000,00 kuna.

Više informacija u dokumentima u prilogu.

Sukladno članku 6. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), svi korisnici proračuna koji su koristili financijska sredstva Općine Orehovica u 2015. godini dužni su dostaviti Izvješće o utrošenim sredstvima.

Stoga molimo sve udruge da isto učine najkasnije do 31.03.2016. godine. Udruzi koja isto u roku ne učini uskratit će se pravo na dodjelu financijskih sredstava u sljedeće dvije godine.

Poštovani, pošto je rok za podnošenje financijskih izvješća udruga za 2015. godinu do 29.02.2016. godine, na prijedlog nekolicine načelnika, a u suradnji sa Autonomnim centrom ACT Čakovec, LAG Mura-Drava organizira radionicu za udruge pod nazivom "Jednostavno knjigovodstvo za udruge".

Radionica će se održati u Donjem Vidovcu i Goričanu (u trajanju od 4 sata) prema slijedećem rasporedu:

 • srijeda, 03. veljače 2016. godine, s početkom u 16,30 sati u Donjem Vidovcu (zgrada općine) za udruge s područja općine Sveta Marija, Donji Vidovec, Kotoriba, Donja Dubrava i Legrad
 • četvrtak, 04. veljače 2016. godine, s početkom u 16,30 sati u Goričanu (multimedijalna dvorana) za udruge s područja općine Goričan, Donji Kraljevec, Orehovica i Grad Prelog

Svrha radionice je da sudionici kroz praktične primjere i predavanje steknu znanja o samostalnom vođenju financija za svoju udrugu, a radionica je namijenjena isključivo osobama koje vode financijsko poslovanje udruga.

Za sudjelovanje na navedenoj radionici, molimo Vas prijavite se na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona 635-069.

Uredovno vrijeme

Ponedjeljak - petak
   08:00 - 13:00 sati
 
Vikendom i praznicima
   Općinski ured ne radi

Općinski imenik

Općina Orehovica
Tel.: 040/635-275
Fax.: 040/636-039
OIB: 99677841113
Adresa: Čakovečka 9
E-mail adresa:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Općinski načelnik
040/636-040

Osnovna Škola Orehovica
040/635-020

Područna Škola Podbrest
040/620-205

Ambulanta - Dom zdravlja
040/635-130

Stomatološka ordinacija
099/2873-355

Poštanski ured Orehovica
040/635-504

Projekt FINOTEKA

finoteka

Pjesma Revica