Prodaja gradilišta

Na temelju članka 3. Odluke Općinskog vijeća Općine Orehovica o prodaji i cijeni gradilišta u zoni Križopotje u Orehovici (Službeni glasnik Međimurske županije 22/11) te članka 34. Statuta Općine Orehovica (Službeni glasnik Međimurske županije 11/09 i 10/10), Općinski načelnik Općine Orehovica raspisuje

NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Orehovica putem javne licitacije

I. PREDMET NATJEČAJA:

k.o. Orehovica:

NAPOMENA: Precrtana su prodana gradilišta!

Br.

Katastarska
čestica br.

Zemljišnoknjižna
čestica br.
Br. zk. uloška Površina Početna cijena
m2 kn/m2 kn ukupno
1. 1957/40 72/A/1/4/1/1/1/4/7 2569 1147 27,78 31.863,66
2. 1957/41 72/A/1/4/1/1/1/4/8 2569 1134 27,78 31.502,52
3. 1957/42 72/A/1/4/1/1/1/4/9 2569 1123 27,78 31.196,94
4. 1957/43 72/A/1/4/1/1/1/4/10 2569 1189 27,78 33.030,42
5. 1957/44 72/A/1/4/1/1/1/4/11 2569 1026 27,78 28.502,28
6. 1957/45 72/A/1/4/1/1/1/4/12 2569 999 27,78 27.752,22
7. 1957/46 72/A/1/4/1/1/1/4/13 2569 990 27,78 27.502,20
8. 1957/47 72/A/1/4/1/1/1/4/14 2569 990 27,78 27.502,20
9. 1957/48 72/A/1/4/1/1/1/4/15 2569 990 27,78 27.502,20
10. 1957/49 72/A/1/4/1/1/1/4/16 2569 990 27,78 27.502,20
11. 1957/50 72/A/1/4/1/1/1/4/17 2569 990 27,78 27.502,20
12. 1957/51 72/A/1/4/1/1/1/4/18 2569 990 27,78 27.502,20
13. 1957/52 72/A/1/4/1/1/1/4/19 2569 990 27,78 27.502,20
14. 1957/53 72/A/1/4/1/1/1/4/20 2569 1100 27,78 30.558,00
15. 1957/54 72/A/1/4/1/1/1/4/21 2569 1024 27,78 28.446,72
16. 1957/55 72/A/1/4/1/1/1/4/22 2569 1024 27,78 28.446,72
17. 1957/56 72/A/1/4/1/1/1/4/23 2569 1168 27,78 32.447,04
18. 1957/58 72/A/1/4/1/1/1/4/25 2569 1834 27,78 50.948,52
19. 1957/59 72/A/1/4/1/1/1/4/26 2569 1677 27,78 46.587,06
20. 1957/60 72/A/1/4/1/1/1/4/27 2569 1747 27,78 48.531,66
21. 1957/61 72/A/1/4/1/1/1/4/28 2569 1777 27,78 49.365,06
22. 1957/62 72/A/1/4/1/1/1/4/29 2569 1862 27,78 51.726,36
23. 1957/63 72/A/1/4/1/1/1/4/30 2569 1862 27,78 51.726,36
24. 1957/64 72/A/1/4/1/1/1/4/31 2569 1862 27,78 51.726,36
25. 1957/65 72/A/1/4/1/1/1/4/32 2569 1862 27,78 51.726,36
26. 1957/66 72/A/1/4/1/1/1/4/33 2569 1862 27,78 51.726,36
27. 1957/67 72/A/1/4/1/1/1/4/34 2569 1862 27,78 51.726,36
28. 1957/68 72/A/1/4/1/1/1/4/35 2569 1874 27,78 52.059,72
29. 1957/70 72/A/1/4/1/1/1/4/37 2569 249 27,78 6.917,22
30. 1957/71 72/A/1/4/1/1/1/4/38 2569 213 27,78 5.917,14
31. 1957/72 72/A/1/4/1/1/1/4/39 2569 220 27,78 6.111,60
32. 1957/73 72/A/1/4/1/1/1/4/40 2569 229 27,78 6.361,62
33. 1957/74 72/A/1/4/1/1/1/4/41 2569 113 27,78 3.139,14
34. 1957/75 72/A/1/4/1/1/1/4/42 2569 110 27,78 3.055,80
35. 1957/76 72/A/1/4/1/1/1/4/43 2569 232 27,78 6.444,96
36. 1957/77 72/A/1/4/1/1/1/4/44 2569 174 27,78 4.833,72
37. 1957/78 72/A/1/4/1/1/1/4/45 2569 140 27,78 3.889,20
38. 1957/79 72/A/1/4/1/1/1/4/46 2569 110 27,78 3.055,80
39. 1957/80 72/A/1/4/1/1/1/4/47 2569 40 27,78 1.111,20

Uvid u kopiju katastarskog plana moguće je obaviti na Oglasnoj ploči Općine Orehovica te na www.orehovica.hr (Prodaja gradilišta). Na zahtjev, zainteresirani mogu dobiti i primjerak kopije plana u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orehovica.

Uredovno vrijeme

Ponedjeljak - petak
   08:00 - 13:00 sati
 
Vikendom i praznicima
   Općinski ured ne radi

Općinski imenik

Općina Orehovica
Tel.: 040/635-275
Fax.: 040/636-039
OIB: 99677841113
Adresa: Čakovečka 9
E-mail adresa:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Općinski načelnik
040/636-040

Osnovna Škola Orehovica
040/635-020

Područna Škola Podbrest
040/620-205

Ambulanta - Dom zdravlja
040/635-130

Stomatološka ordinacija
099/2873-355

Poštanski ured Orehovica
040/635-504

Projekt FINOTEKA

finoteka

Pjesma Revica