Ova web stranica koristi tehnologiju kolačića (eng. Cookies) da bi ispravno prikazivala sadržaj.
Korištenjem stranice slažete se sa korištenjem tehnologije kolačića.

Objavljivanje dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Orehovica
("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/13)

Članak 42.

Općinsko vijeće može odlučiti da se prije podnošenja prijedloga odluke provede prethodna rasprava u svezi s pitanjima koje bi trebalo urediti odlukom.
Zaključkom o otvaranju prethodne rasprave, Općinsko vijeće određuje rok rasprave i tijelo kojem se upućuju primjedbe i prijedlozi, te koje uz prijedlog odluke Vijeću dostavlja i obrazloženje o razlozima neusvajanja pojedinih prijeloga.
Prethodna rasprava može se provesti i na sjednici Općinskog vijeća.

Javnost rada
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Orehovica
("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/13)

Članak 86.

Rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela je javan. Uz izvješćivanje o tijeku sjednice od strane nazočnih predstavnika sredstava javnog izvješćivanja, Općinsko vijeće o svom radu izvještava javnost putem javnih glasila i drugih sredstava javnog informiranja.

Članak 87.

Građani i najviše po dva predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo biti nazočni sjednicama Općinskog vijeća. Broj nazočnih može ograničiti predsjednik Općinskog vijeća, zbog premalog prostora ili potrebe održavanja reda na sjednici.
Građani i pravne osobe dužni su pisano najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Općinskog vijeća, najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća. Uz imena i prezimena građani i pravne osobe za svoje predstavnike, dužni su navesti datum rođenja.

Članak 88.

Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o radu Općinskog vijeća i radnih tijela mogu se davati službene izjave i održavati konferencije za novinare.
Službene izjave o radu Općinskog vijeća daje predsjednik Općinskog vijeća i druge osobe koje on na to ovlasti.
Konferencija za novinare održava se kad to odluče Općinsko vijeće ili predsjednik Općinskog vijeća, a održava je predsjednik Općinskog vijeća.
Službene izjave o radu radnog tijela daje predsjednik radnog tijela.


Članak 89.

Kad se o nekom pitanju raspravlja bez nazočnosti javnosti, materijal za takvu raspravu ne dostavlja se u pismenom obliku.
O održavanju rasprave bez nazočnosti javnosti odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
Prije prelaska na raspravu o pitanju iz prethodnog stavka, predsjednik Općinskog vijeća pozvat će osobe čija nazočnost nije potrebita, da napuste dvoranu u kojoj se održava sjednica, a zatim će vijećnike izvjestiti o razlozima održavanja sjednice bez nazočnosti javnosti.

Uredovno vrijeme

Ponedjeljak
   07:00 - 15:00 h
Utorak
   07:00 - 15:00 h
Srijeda
   07:00 - 16:00 h
Četvrtak
   07:00 - 15:00 h
Petak
   07:00 - 14:00 h
Vikendom i praznicima
   Općinski ured ne radi

Općinski imenik

Općina Orehovica
Tel.: 040/635-275
Fax.: 040/636-039
OIB: 99677841113
Adresa: Čakovečka 9
E-mail adresa:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Općinski načelnik
040/636-040

Osnovna Škola Orehovica
040/635-020

Područna Škola Podbrest
040/620-205

Ambulanta - Dom zdravlja
040/635-130

Stomatološka ordinacija
099/2873-355

Poštanski ured Orehovica
040/635-504

Projekt FINOTEKA

finoteka

Pjesma Revica