Ova web stranica koristi tehnologiju kolačića (eng. Cookies) da bi ispravno prikazivala sadržaj.
Korištenjem stranice slažete se sa korištenjem tehnologije kolačića.

Pravo na pristup informacijama temeljno je ljudsko pravo koje se štiti Ustavom RH, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 – u daljnjem tekstu: Zakon).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Tijela javne vlasti moraju učiniti dostupnim sve informacije koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru i obvezna su omogućiti pristup informacijama.

Povjerenik za informiranje (u daljnjem tekstu: Povjerenik) neovisno je tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama i također je drugostupanjsko tijelo koje rješava o žalbi o ostvarivanju prava na pristup informacijama. Tijela javne vlasti dužna su surađivati s  Povjerenikom i dostavljati mu izvješće o provedbi Zakona za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja. Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Zakonom se određuju slučajevi kada tijela javne vlasti imaju pravo uskratiti određenu informaciju. Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku, a protiv Rješenja Povjerenika postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu RH. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Na podnošenje zahtjeva korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi.

Općinsko Poglavarstvo Općine Orehovica odlukom od 02.11.2004. (klasa 021-05/04-01/51, urbroj 2109/22-04-02) ustrojilo je Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Orehovica, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Općinsko Poglavarstvo Općine Orehovica odlukom od 02.11.2004. (klasa 021-05/04-01/51, urbroj 2109/22-04-02) imenovalo je općinskog načelnika Franju Bukala osobom ovlaštenom za davanje informacija (službenik za informiranje).

Informiranje javnosti postiže se objavljivanjem informacija iz kataloga informacija u Službenom glasniku Međimurske županije, na oglasnoj ploči, na službenoj web stranici Općine Orehovica www.orehovica.hr, prisustvovanjem predstavnika javnih glasila (lokalni listovi, radio) na sjednicama te davanjem povremenih izvješća o radu.

Službenik za informiranje Općine Orehovica
Ime i prezime: Franjo Bukal
Kontakt: 040 636 040
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Najčešće tražene informacije:

1. Pitanje:

Poštovani, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim Vas da mi elektroničkom poštom, odnosno slanjem e-maila, dostavite sljedeće informacije:

1.Broj zaposlenih osoba u upravnim tijelima Vaše općine na dan 31.12.2012.
Stalni radni odnos na neodređeno vrijeme
Radni odnos na određeno vrijeme
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Ugovor o djelu
Ostali oblici zapošljavanja (koji)

2. Broj zaposlenih osoba u upravnim tijelima Vaše općine na dan 31.12.2013.
Stalni radni odnos na neodređeno vrijeme
Radni odnos na određeno vrijeme
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Ugovor o djelu
Ostali oblici zapošljavanja (koji)

S poštovanjem, N.K.

Odgovor:

1. Broj stalno zaposlenih osoba u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orehovica na dan 31.12.2012.
Stalni radni odnos na neodređeno vrijeme – 2 (referent za opće i upravne poslove te poslove Vijeća te stručni suradnik za financije i proračun)
Radni odnos na određeno vrijeme – 2  (općinski načelnik i viši referent za stručne poslove na provedbi projekta Uspostave prekogranične kulturno-turističke transverzale: DROM te razvoj integralnog romsko-turističkog proizvoda)
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - 1
Ugovor o djelu - 0
Ostali oblici zapošljavanja  - 5 (javni radovi)

2. Broj zaposlenih osoba u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orehovica na dan 31.12.2013.
Stalni radni odnos na neodređeno vrijeme - 2 (referent za opće i upravne poslove te poslove Vijeća te stručni suradnik za financije i proračun)
Radni odnos na određeno vrijeme -2  (općinski načelnik i viši referent za stručne poslove na provedbi projekta Vijeća Europe "Kulturni potencijali za socijalno uključivanje Roma" – lokalni koordinator)
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - 2
Ugovor o djelu – 0
Ostali oblici zapošljavanja – 1 (javni radovi)

Uredovno vrijeme

Ponedjeljak
   07:00 - 15:00 h
Utorak
   07:00 - 15:00 h
Srijeda
   07:00 - 16:00 h
Četvrtak
   07:00 - 15:00 h
Petak
   07:00 - 14:00 h
Vikendom i praznicima
   Općinski ured ne radi

Općinski imenik

Općina Orehovica
Tel.: 040/635-275
Fax.: 040/636-039
OIB: 99677841113
Adresa: Čakovečka 9
E-mail adresa:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Općinski načelnik
040/636-040

Osnovna Škola Orehovica
040/635-020

Područna Škola Podbrest
040/620-205

Ambulanta - Dom zdravlja
040/635-130

Stomatološka ordinacija
099/2873-355

Poštanski ured Orehovica
040/635-504

Projekt FINOTEKA

finoteka

Pjesma Revica